top of page

העמדה לחוברת סיכות אמצע

  • יש להגיע עם קובץ PDF שנוצר באחת מתוכנות הגרפיות כגון (Indesign או Illustrator וכו’).

  • מספר העמודים חייב להיות בכפולות של 4

      

       דוגמה למספור תקין של עמודים:       4,8,12,16,20 עמודים.

       דוגמה למספור לא תקין של עמודים:  19 עמודים.

  • סדר העמודים חייב להיות לפי הסדר הרץ בחוברת:

       עמוד 1 בקובץ הוא דף השער (ולא הדף הראשון הפנימי).

       עמוד שני בחוברת הוא בעצם העמוד הפנימי הראשון.

       במקרה של עברית - מצד ימין, לעומת זאת באנגלית - משמאל.

  • הקובץ חייב להשמר כדפים בודדים בלבד! (אין להביא קובץ בכפולות).

  • לפני ההגעה לדפוס, יש לשים לב ולוודא שהקובץ אכן נשמר כדפים בודדים.

       לעיתים קרובות, מסיבות טכניות כאלה ואחרות, העמוד הראשון והאחרון נשמרים כבודדים והשאר

       בכפולות. במקרה הנ”ל - לא יהיה ניתן להדפסה.

  • ניתן לשלוח את הקובץ לבדיקה במייל המצורף באתר, עבור אמיתי/יניב.

  • על-מנת למנוע אי הבנה. אין להגיע עם קובץ בכפולות מוכנות מראש (כפי שצויין קודם לכן).

     הגדרת הכפולות תעשה במקום בזמן  השליחה להדפסה.

 

  • יש לבוא עם קובץ PDF כדפים בודדים בצורה הבאה:

כל הזכויות למסמך זה שמורות לקובי רן 1989 בע”מ

bottom of page