top of page
חיתוך לוגו לרכבים
Logo vynil cut
חיתוך צורני של לוגו העסק שלכם עבור רכבי החברה.
ניתן לחתוך גלילי ויניל איכותיים בצבעים ע"פ בחירתכם או לחלופין לבצע הדפסת סלוונט וחיתוך צורני.
החיתוך נעשה על גבי מדבקות ויניל עם אורך חיים של 5 שנים ואף יותר.
מדבקות חזקות ועמידות שניתנות להסרה במידת הצורך.

מוזמנים לעיין במדריך שלנו חיתוך צורני.

ובמדריך הנוסף איך להדביק מדבקות ויניל.

bottom of page