folders
פולדרים
פולדרים הם כלי מיתוג מאד חזק המשאיר רושם של יוקרה ורצינות אצל הלקוח.
הם מצויינים בשימוש לכנסים ואירועים.
בין אם מדובר באירועי חברה או שיווק ישיר.
את הפולדים ניתן לקבל בכמה אופנים, עם כיס אחד או שניים לפי הצורך שלכם.