top of page
הדפסה על תיק בית ספר
תיק גב להדפסה
תיק בית ספר/ תיק גן - הם תיקים שניתן להדפיס עליהם בהדפסת סובלימציה איכותית מקדימה.
מתנה מקסימה לילדים בגנים עם תמונה אישית שלהם או תמונה למזכרת מהגן.
יש מקום לבקבוק מים ו 2 תאים.
התיק מגיע בגוונים שונים.
​/ תיק גן - הם תיקים שניתן להדפיס עליהם בהדפסת סובלימציה איכותית מקדימה.
bottom of page